Dewanti, P. P. W. A., Ariesta, I. G. B. B. B., & Pramesti, N. P. A. O. (2024). PERANCANGAN BUSANA WANITA DEWASA DENGAN MENGKLASIFIKASIKAN BENTUK BADAN SESUAI JENIS. Jurnal Da Moda, 5(2), 96–105. https://doi.org/10.35886/damoda.v5i2.1050