Sugiyem, Sugiyem -. 2023. “The I LAURANG THE SHRIMP MAN’S INSPIRATION IN GALA PARTY ATTIRE”. Jurnal Da Moda 5 (1):10-17. https://doi.org/10.35886/damoda.v5i1.614.