[1]
P. P. W. A. Dewanti, I. G. B. B. B. Ariesta, and N. P. A. O. Pramesti, “PERANCANGAN BUSANA WANITA DEWASA DENGAN MENGKLASIFIKASIKAN BENTUK BADAN SESUAI JENIS”, damoda, vol. 5, no. 2, pp. 96–105, May 2024.