Dewanti, Pande Putu Wiweka Ari, et al. “PERANCANGAN BUSANA WANITA DEWASA DENGAN MENGKLASIFIKASIKAN BENTUK BADAN SESUAI JENIS”. Jurnal Da Moda, vol. 5, no. 2, May 2024, pp. 96-105, doi:10.35886/damoda.v5i2.1050.