Sugiyem, Sugiyem -. “The I LAURANG THE SHRIMP MAN’S INSPIRATION IN GALA PARTY ATTIRE”. Jurnal Da Moda, vol. 5, no. 1, Oct. 2023, pp. 10-17, doi:10.35886/damoda.v5i1.614.