Nandaryani, Ni Wayan, Ngurah Adhi Santosa, and Anak Agung Ngurah Bagus Kesuma Yudha. 2023. “MAKNA ELEMEN VISUAL MASKOT ‘CURIK’ PORPROV BALI XV TAHUN 2022”. Jurnal Nawala Visual 5 (2):110-15. https://doi.org/10.35886/nawalavisual.v5i2.516.