1.
Varlina V, Mandonsa AR, Al-faraby DR. MEMBEDAH PATRIARKI DIBALIK SIMBOL FILM INANG (THE WOMB). nawalavisual [Internet]. 2024 May 2 [cited 2024 Jul. 13];6(1):93-103. Available from: https://jurnal.idbbali.ac.id/index.php/nawalavisual/article/view/599