[1]
Waisnawa, I.M. 2022. ADAPTASI BENTUK DAN WUJUD PENATAAN RUANG BALI MADYA DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU. Jurnal PATRA. 4, 1 (May 2022), 40-47. DOI:https://doi.org/10.35886/patra.v4i1.332.