(1)
Waisnawa, I. M. J. ADAPTASI BENTUK DAN WUJUD PENATAAN RUANG BALI MADYA DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU. patra 2022, 4, 40-47.