Waisnawa, I. M. (2022). ADAPTASI BENTUK DAN WUJUD PENATAAN RUANG BALI MADYA DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU. Jurnal PATRA, 4(1), 40-47. https://doi.org/10.35886/patra.v4i1.332