RUNKAT, Reinharde Jonah P; DEWI, Putu Surya Triana; PRANAJAYA, I Kadek. PERANCANGAN PUSAT EDUKASI SENI FOTOGRAFI ANALOG DI KOTA DENPASAR. Jurnal PATRA, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 20–27, 2020. DOI: 10.35886/patra.v2i2.118. Disponível em: https://jurnal.idbbali.ac.id/index.php/patra/article/view/118. Acesso em: 13 jul. 2024.