Waisnawa, I Made Jayadi. 2022. “ADAPTASI BENTUK DAN WUJUD PENATAAN RUANG BALI MADYA DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU”. Jurnal PATRA 4 (1):40-47. https://doi.org/10.35886/patra.v4i1.332.