Waisnawa, I. M. (2022) “ADAPTASI BENTUK DAN WUJUD PENATAAN RUANG BALI MADYA DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU”, Jurnal PATRA, 4(1), pp. 40-47. doi: 10.35886/patra.v4i1.332.