[1]
I. M. Waisnawa, “ADAPTASI BENTUK DAN WUJUD PENATAAN RUANG BALI MADYA DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU”, patra, vol. 4, no. 1, pp. 40-47, May 2022.