Waisnawa, I. M. “ADAPTASI BENTUK DAN WUJUD PENATAAN RUANG BALI MADYA DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU”. Jurnal PATRA, Vol. 4, no. 1, May 2022, pp. 40-47, doi:10.35886/patra.v4i1.332.