[1]
Darma, I.K.A. et al. 2023. PERANCANGAN MEDIA KOMUNIKASI VISUAL SEBAGAI SARANA PROMOSI "THE COOL LAUNDRY DI MENGWI”. Jurnal Selaras Rupa. 4, 1 (May 2023), 22–29.