(1)
Mahardika, A. D. L.; Dinata, R. D. S.; Hanindharputri, M. A. PERANCANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR PENGENALAN TATA SURYA KEPADA ANAK-ANAK DI DENPASAR. selarasrupa 2020, 1, 27-37.